Muzica Lautareasca Nova to instrumentalne kompozycje inspirowane tradycyjną muzyką Polski nizinnej, Karpat wschodnich i południowych, Bałkanów i wybrzeży Morza Czarnego. Źródłem dla naszych opracowań są zapisy nutowe (Kurpie), nagrania archiwalne (Grecja, Macedonia, muzyka Żydów aszkenazyjskich), własne kompozycje i przede wszystkim bezpośrednie spotkania z muzykami wiejskimi kultywującymi rodzime tradycje i techniki wykonawcze (Polska, Rumunia, Ukraina).

Motywem przewodnim projektu są wątki muzyczne rodzące się na obszarach wpływów wielu kultur i wynikające z ich przenikania, jak to dzieje się na Bukowinie, w Siedmiogrodzie, Besarabii czy Dobrudży. Tam powstają motywy przekraczające granice geograficzne, wędrujące w odległe miejsca, stające się płaszczyzną zrozumienia - pomostem łączącym często odmienne światy.

Struktura muzyczna Muzica Lautareasca Nova jest dwoista, z jednej strony podkreśla zespołowość i jednorodność brzmienia, a z drugiej pozostawia wiele przestrzeni dla indywidualnej wypowiedzi i improwizacji. Świadome jest tu zestawienie skrzypiec, instrumentów ludowych (birbina - tradycyjny klarnet litewski; telenka - pasterski flet bez otworowy) z jazzowo brzmiącym pianinem, pozwalające tradycji spotykać się ze współczesnością.

Projekt zainicjowany został we Wrocławiu w 2000 roku, przy współpracy Rafała Habla (birbina) i Marcina Ciupidro (pianino), z których udziałem zarejestrowany został materiał na płytę CD Muzica Lautareasca Nova.